Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červenec, 2018

Mattoniho naučná stezka v lázních Kyselka

Obrázek
Lázně Kyselka jsou spojeny se jménem Heinricha Mattoniho. Heinrich Kaspar von Mattoni   byl císařský rada, člen c.k. rakouské rady pro železnici,  majitel panství Gießhübl-Sauerbrun (nyní Kyselka), podnikatel a průmyslník z Karlových Varů, jehož jméno dodnes nese karlovarská minerální voda Mattoni. Firma Mattoni vzniká v roce 1873, kdy Heinrich Mattoni kupuje   od hraběte Černína Ottův pramen spolu s dalšími pozemky a polnostmi v okolí Kyselky. S expedicí léčivé vody začal již v roce 1867, kdy měl Ottův pramen pronajatý. Kdo jste sledovali TV seriál "Já Mattoni", tak znáte celou historii stáčírny minerálních vod i historii vzniku lázní. Pojďme se spolu tedy podívat, jak vypadá Kyselka více než 100 let po smrti Heinricha Mattoniho. Hned v úvodu naší procházky mě zaujalo jak se historie setkává se současností. Na staré budově je ještě čitelný nápis H.MATTONI A. C. a hned vedle stojí moderní stáčírna minerálky. Kolem

Cestujeme ...

Obrázek
většina z nás za zážitky  a užíváme si dovolené a prázdnin letošního krásného léta. Sáhla jsem do zásoby látek mého oblíbeného Tima Holtze a ušila několik věcí s tématem cestování. Zápisníky, organizér či záložka určitě zpříjemní někdy i únavné a dlouhé putování za vytouženým a třeba i dlouho plánovaným cílem cesty. (pokud se vám líbí najdete v  mém obchůdku na Fleru) První tři červencové týdny jsem s mojí rodinou hodně cestovala po vlasti české i moravské. Splnila jsem si přání vidět některá místa, jiná se k nám dostala cestou náhodnou. Zážitků a fotek mám spoustu a tak zbývá jen najít čas vše zpracovat a třeba vás inspirovat k jejich návštěvě. Někdy si o místech, která chci navštívit, hledám informace a jindy o nich nevím prakticky nic a o to více jsem pak překvapená jejich krásou a jedinečností. Možná si ještě pamatujete moji loňskou návštěvu zámku Uherčice. Tento zámek se zapsal do m

Zapomenutá bitva

Obrázek
Ve dnech 11. a 12. července je to  260 let co se u naší vesnice uskutečnila tzv. dvoudenní bitva, která se odehrála mezi rakouskými a pruskými vojsky během sedmileté války. Obec si tuto událost připomněla již v červnu bitvou - srážkou polních vojsk  a bohatým kulturním programem. V pamětní knize hasičského sboru naší obce  je tato událost připomenuta těmito slovy: V obci stal se pád ohně skrze ne­přítele Prajse když byl 11. a 12. července r 1758 vypálený. Rychtářem byl Pavel Machatý, po něm Josef Třasák na sv. Trojici 1760. Při tom Praj­ským ohni, byl celý dolní konec obce až po Jakuba Horčičku čp. 32. a v pustině cha­lupa čp. 10. vypálen. Zůstali jen tři stodoly a jedna stáj. Stodoly: Ziklova, Vosáhlova a Strážňova. Kostel vyhořel druhý den když nepřítel měl odejít.  Že pak po vypálení dřevěného kostela zapáleného do Prajzů byla vystavěna kaplička až vystavěli nynější kostel ka­menný v r. 1781. ve výměře 359. sáhů. V roce 1858 byl postaven pr