26. července 2018

Mattoniho naučná stezka v lázních Kyselka


Lázně Kyselka jsou spojeny se jménem Heinricha Mattoniho.

Heinrich Kaspar von Mattoni 
byl císařský rada, člen c.k. rakouské rady pro železnici,
 majitel panství Gießhübl-Sauerbrun (nyní Kyselka),
podnikatel a průmyslník z Karlových Varů,
jehož jméno dodnes nese karlovarská minerální voda Mattoni.

Firma Mattoni vzniká v roce 1873, kdy Heinrich Mattoni kupuje 
 od hraběte Černína Ottův pramen spolu s dalšími pozemky a
polnostmi v okolí Kyselky.
S expedicí léčivé vody začal již v roce 1867,
kdy měl Ottův pramen pronajatý.

Kdo jste sledovali TV seriál "Já Mattoni", tak znáte celou historii
stáčírny minerálních vod i historii vzniku lázní.

Pojďme se spolu tedy podívat, jak vypadá Kyselka
více než 100 let po smrti Heinricha Mattoniho.


Hned v úvodu naší procházky mě zaujalo
jak se historie setkává se současností.
Na staré budově je ještě čitelný nápis H.MATTONI A. C.
a hned vedle stojí moderní stáčírna minerálky.


Kolem řeky Ohře se nachází lázeňské budovy,
jejichž sláva a půvab jsou již dávnou minulostí.A úplně na konci lázeňské kolonády
se nad řekou tyčí vila Heinricha Mattoniho.


Luxusní vila v neorenesančním stylu na dobové fotografii


a dnes ... 
pohled na zdevastovanou a zpustlou vilu je velmi smutný.


Stropy propadlé, náletové stromy místo střechy,
části zdiva zřícené ...
odlesk bývalé krásy je patrný snad jenom
na zdobných prvcích, které se zachovaly.

K vile se nedostanete, je obehnána plotem
a probíhá její rekonstrukce. Bohužel pět minut po dvanácté,
je ve velmi zuboženém stavu.


Pavilon a kolonáda Ottova pramene na dobové pohlednici


a dnes ... obehnán plotem a lešením, probíhá rekonstrukce.


Krásný secesní motiv, který na mě vykoukl mezi lešením.


Pohled na pavilon z kopečku, průhled je až dovnitř.


Jindřichovo sedátko - dřevěný altánek v romantické švýcarské
architektuře, nově postavený v roce 2017.


Na nejvyšším kamenném výběžku nad ohbím řeky
stojí kaple sv. Anny z roku 1884
a je z ní hezký výhled na celou Kyselku.Stáčírna Löschnerova pramene.
Areál se skládá ze dvou částí,
předního Švýcarského domu a navazující stáčírny.


Zadní část, kdysi stáčírna a plnírna lahví:
V přední části se nachází Mattoniho muzeum otevřené v roce 2016.


Dobové lahve, etikety, dokumenty, fotografie ...
je toho spoustu k vidění.Nejvíce mě zaujal osobní exponát rodiny
a to zrcadlo ve zdobném rámu, které věnovaly děti a vnuci
19. dubna 1908 Heinrichu a Wilhelmině Mattoni
k jejich zlaté svatbě.


Na rámu jsou po stranách štítky se jmény všech dětí a vnuků.
Trasa naučné stezky vede z velká části po původních promenádních cestách
z dávných dob Heinricha Mattoniho. V průběhu trasy stezka upozorňuje
na téměř zaniklá odpočinková místa, vyhlídky, parky, altány
a podává podrobné informace o stavbách.

"Mattoni už není"  
je nejen reklamní slogan,
ale i konstatování, že sláva a lesk lázní Kyselka je nenávratně pryč. 


 Příště vás zavedu na další "zašlou krásu" tentokrát temnou a zámeckou.

Mějte krásně letní poslední červencové dny !!!


23. července 2018

Cestujeme ...


většina z nás za zážitky

 a užíváme si dovolené a prázdnin letošního krásného léta.


Sáhla jsem do zásoby látek mého oblíbeného
Tima Holtze a ušila několik věcí s tématem cestování.Zápisníky, organizér či záložka
určitě zpříjemní někdy i únavné a dlouhé putování
za vytouženým a třeba i dlouho plánovaným cílem cesty.

(pokud se vám líbí najdete v  mém obchůdku na Fleru)

První tři červencové týdny jsem s mojí rodinou
hodně cestovala po vlasti české i moravské.

Splnila jsem si přání vidět některá místa,
jiná se k nám dostala cestou náhodnou.
Zážitků a fotek mám spoustu a tak zbývá
jen najít čas vše zpracovat
a třeba vás inspirovat k jejich návštěvě.


Někdy si o místech, která chci navštívit, hledám informace
a jindy o nich nevím prakticky nic a o to více jsem pak překvapená
jejich krásou a jedinečností.


Možná si ještě pamatujete moji loňskou návštěvu zámku Uherčice.
Tento zámek se zapsal do mého srdce,
příznačný název by pro něj byl "zašlá krása".

I v tomto duchu se letošní výletování konalo
a odlesk bývalé krásy mě okouzlil.
  

Sobotní horký den jsme prožili na Hané
na úžasném setkání mistrů devatenácti řemesel.
Byl to silný zážitek, o kterém brzy napíšu.

Odnesla jsem si z něho mj. krásný a pravdivý citát:

"Nejsme bohatí tím co máme,
ale tím co prožíváme." 


Krásné červencové dny !!!


11. července 2018

Zapomenutá bitva


Ve dnech 11. a 12. července je to 

260 let

co se u naší vesnice uskutečnila tzv. dvoudenní bitva,
která se odehrála mezi rakouskými a pruskými vojsky
během sedmileté války.


Obec si tuto událost připomněla již v červnu
bitvou - srážkou polních vojsk
 a bohatým kulturním programem.


V pamětní knize hasičského sboru naší obce
 je tato událost připomenuta těmito slovy:

V obci stal se pád ohně skrze ne­přítele Prajse když byl 11. a 12. července r 1758 vypálený. Rychtářem byl Pavel Machatý, po něm Josef Třasák na sv. Trojici 1760. Při tom Praj­ským ohni, byl celý dolní konec obce až po Jakuba Horčičku čp. 32. a v pustině cha­lupa čp. 10. vypálen. Zůstali jen tři stodoly a jedna stáj. Stodoly: Ziklova, Vosáhlova a Strážňova. Kostel vyhořel druhý den když nepřítel měl odejít.  Že pak po vypálení dřevěného kostela zapáleného do Prajzů byla vystavěna kaplička až vystavěli nynější kostel ka­menný v r. 1781. ve výměře 359. sáhů. V roce 1858 byl postaven první kříž na „Chmelnici“ – druhý r. 1872. Ukřižovaného maloval Josef Šrejma malíř z Holic. Svěcení kříže bylo na paměť padlých za vlády Marie Terezie s pruským králem Vilémem. Občanů bylo velmi mnoho i z okolí. Domácí mládenci jeli na 48. koních..…“.

Pietní místo "U křížku" s novým pomníkem
věnovaný památce zde padlých pruských a rakouských vojáků.Výstřely z děl ještě umocnila pyrotechnika
a dojem z toho, že stojíte uprostřed boje, byl dokonalý.

Závěrečný pohled na bitvu s "mrtvými" vojáky:


Když bylo "dobojováno"
tak se mi z programu nejvíce líbila
historická módní přehlídka Pip Up & Vintage Studio,
která nás provedla stoletou historií módy.
Závěrečné vystoupení sokolníka s dravými ptáky a drezúrou koně.Mějte hezké letní dny !!!